آزمون خواص مکانیکی

Responsive Image
آزمون‌های مکانیکی نقش مهمی در ارزیابی، توسعه و کنترل کیفیت مواد مهندسی دارند. خواص مکانیکی یا رفتار مکانیکی ماده، منعکس کننده ارتباط بین نیروی وارد شده و تغییر فرم آن قطعه (ماده) است. در حقیقت هدف از انجام آزمون‌های مکانیکی، کپی کردن شرایط واقعی قطعه در مقیاس آزمایشگاهی است. از جمله آزمایش های مربوط به خواص مکانیکی می توان به آزمون میکروسختی ، خستگی، کشش دمای محیط، کشش میلگرد، کشش دما بالا و کشش کامپوزیت اشاره نمود.
 
 
 
 
 
ثبت درخواست آزمون
Responsive Image
انجام دهنده انواع تست‌های ميلگرد، كوپلر، پيچ و مهره، بتن، تيرآهن، ورق (شامل تست كشش، فشار، كمانش، ضربه شارپي، ضربه آيزود، خستگي، خمش، بازخمش (با استفاده از روغن داغ)، سختی سنجی بعلاوه ديگر موارد مورد نياز شركت‌های ساختمانی و صنعتی. 
 • آزمایش خمش تا 200 تن بر روی اقسام نمونه ها
 •  آزمایش سختی (راکول- برینل- ویکرز)
 •  آزمایش سختی استاندارد (خمشی)
 •  آزمایش فنر با سختی های مختلف
 •  آزمایش مکانیکی رادیاتورها و پمپ ها
 •  آزمایش ضربه آیزود و شارپی در دماهای مختلف
 •  اندازه گیری تنش و تغییر طول نسبی بوسیله كرنش سنج
 •  آزمایش ترک یابی بوسیله دستگاه اولتراسونیک
 •  آزمایش تعیین ضخامت پوشش فلزات با اولتراسونیک
 •  پژوهش در زمینه های مختلف مقاومت مصالح  
 • آزمایش پیچش در حد الاستیک و پلاستیک تا 15000kgf.cm 
ثبت درخواست آزمون